GSM Sendere / Alarmsendere

Holars har i mange år jobbet med ulike typer av GSM-produkter, i dag kan vi tilby komplette GSM-løsninger. Via GSM-nettet finnes mange muligheter, du kan for eksempel styre en pump, åpne dører, kontrollere varme, styre kjøleskap/fryser, få en alarm ved lave temperaturer, få en alarm ved høye temperaturere, samle driftsdata, få plassering via GPS for båter/biler/bobiler, få plassering via GPS for mennesker med våre trygghetsalarmer.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om våre GSM-produkter.