GSM Varmestyrning / Overvåking

A2 - 4 innganger og 2 releutganger. Kan ha 4 temperaturdetektorer.
TR4E - 6 innganger og 4 releutganger og batteribackup. Kan ha 4 temperaturdetektorer.
H384/Holars 384 - 8 temperaturdetektorer, 4 utganger for rele. Kan utvides med flere utganger.
A3+ - 3 kablede/6 trådløse innganger og 8 trådløse utganger. Kan ha 2 kablede temp.detektor og 6 trådløse.
Heat-Link A22+4 (Ring-Hytta-Varm) - Fjernstyr varmeovner på hytta i båten, bobilen.